preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Vremenska prognoza

Brojač posjeta
Ispis statistike od 3. 11. 2011.

Ukupno: 425990
Ovaj mjesec: 1365
Ovaj tjedan: 191
Danas: 3
Erasmus + KA1

                  

 

Centar za osobni rast i razvoj: Biti drugačiji!

  Školska godina 2020./2021.

  KA1- Mobilnost odgojno-obrazovnih djelatnika u školskom obrazovanju

 

Agencija za mobilnost i programe EU na temelju Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. g. za program  Erasmus+, Ključnu aktivnost 1 u području odgoja i općeg obrazovanja, rok  11.02.2020. godine, prihvatila je naš projektni prijedlog.

Erasmus + KA1

Erasmus+ program je Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014. ̶ 2020. Svrha je programa Erasmus+ podržati napore država sudionica da učinkovito iskoriste mogućnosti europskog ljudskog i socijalnog kapitala, pritom potvrđujući načelo cjeloživotnog učenja povezivanjem potpore formalnom, neformalnom i informalnom učenju u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Ključna aktivnost 1 (KA1) namijenjena je ostvarivanju mobilnosti zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova u svrhu usavršavanja znanja, vještina i kompetencija potrebnih za obavljanje posla u svojim matičnim ustanovama.

Centar za osobni rast i razvoj – Biti drugačiji!

Web mjesto: https://wke.lt/w/s/TaI00o

 

Ovim projektom Škola nastavlja s Centrom za osobni rast i razvoj kao nadogradnjom prethodnih Erasmus+KA1 projekata (Usudi se misliti, Vjetar u leđa).

Predviđeno trajanje projekta je 16 mjeseci s datumom početka 1. srpnja 2020.

Financijska potpora: 18.197,00 EUR.

Mobilnosti uključuju strukturirane tečajeve (6), job shadowing (1) i teaching assignment (1).

Projektni tim: Iva Baraba - učiteljica povijesti, Roberta Bonassin - učiteljica talijanskog jezika, Loredana Jakominić - ravnateljica, Nada Kegalj – psihologica, Ana Marinić – učiteljica geografije, Sonja Valerijev – učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture, Iva Vukić Antić -  socijalna pedagogica.

Kratki opis projekta: Projekt je usmjeren na rad s darovitim učenicima te učenicima s iznad prosječnim sposobnostima. Naglasak projekta je na učenicima koja su neprimjetna, stidljiva, tiha i povučena s ciljem povećanja dugoročne motivacije za učenje te povećanja samopoštovanja darovitih učenika i učenika s iznad prosječnim sposobnostima.

Ciljevi projekta:
1. Razraditi program rada s darovitim učenicima i učenicima s iznad prosječnim sposobnostima za za sva nastavna područja, školske aktivnosti te podrška učiteljima u osmišljavanju i provedbi Kurikuluma,
2. Uvesti mentorski rad s učenikom (rad sa stručnjakom određene specijalnosti)u prirodoslovnom, STEM, umjetničkom i humanističkom području (individualno ili u grupama),
3. Formirati vršnjačke i volonterske aktivnosti u svrhu postizanja da učenici prihvate sebe i druge te budu usmjereni na probleme kao izazove.

Očekivani ishodi:

1. Razvoj novih metoda učenja i poučavanja darovitih učenika i učenika s iznad prosječnim sposobnostima,
2. Razvoj kurikulumske kulture,
3. Razvoj europske dimenzije škole.

Učitelji će poboljšati metode poučavanja, primijeniti nove nastavne metode, implementirati metode kritičkog mišljenja u svakodnevni rad. Učenici će poboljšati strategije učenja, razviti metode kritičkog, kreativnog i divergentnog mišljenja. Edukacijom za građanina Europe razvijat ćemo toleranciju i prihvaćanje svih različitosti. Škola i Centar postat će prepoznatljivi po obrazovanju darovitih učenika i skrbi za njih. Centar za osobni rast i razvoj bit će nositelj ideje da škola dobije naziv Europskog talent pointa.

 

Project summary:

/upload/os-podmurvice-ri/images/static3/1068/File/Centre%20for%20personal%20growth%20and%20development_%20To%20be%20different_Project%20summary.pdf

 

Ana Marinić, voditeljica projekta

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Centar za osobni rast i razvoj "Vjetar u leđa"

  školska godina 2017./2018.

  KA1- Mobilnost odgojno-obrazovnih djelatnika u školskom obrazovanju

Od početka ove nastavne godine započeli smo s radom na novom projektu Centar za osobni rast i razvoj - Vjetar u leđa u okviru programa Erasmus+ KA1.

Erasmus + KA1

Erasmus+ program je Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014. ̶ 2020. Svrha je programa Erasmus+ podržati napore država sudionica da učinkovito iskoriste mogućnosti europskog ljudskog i socijalnog kapitala, pritom potvrđujući načelo cjeloživotnog učenja povezivanjem potpore formalnom, neformalnom i informalnom učenju u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Ključna aktivnost 1 (KA1) namijenjena je ostvarivanju mobilnosti zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova u svrhu usavršavanja znanja, vještina i kompetencija potrebnih za obavljanje posla u svojim matičnim ustanovama.

 

Centar za osobni rast i razvoj – Vjetar u leđa

Potaknuti odličnim rezultatima i uspješno realiziranim ciljevima projekta Usudi se misliti provedenog 2015./2016. godine u kojem je osnovan Centar za osobni rast i razvoj, projektom Vjetar u leđa radimo na nastavku i proširenju dodajući mu nove dimenzije i učitelje. Time nastavljamo graditi europsku dimenziju Škole i njegovati multikulturalnost, višejezičnost i suradnju.

Trajanje projekta: 1.9.2017. – 31.8.2018.

Financijska potpora: 86.887,50 kn.

Mobilnost uključuje upoznavanje odgojno-obrazovnog sustava u zemljama: Finska, Irska, Island.

Projektni tim: Iva Baraba - učiteljica povijesti, Ana Marinić – učiteljica geografije, Roberta Bonassin – učiteljica talijanskog jezika, Sonja Valerijev – učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture, Nada Kegalj – psihologica.

 

Ciljevi projekta:

Razvoj metoda učenja i poučavanja – mijenjanjem načina rada i uvođenjem novih strategija potaknut ćemo aktivnije sudjelovanje učenika i njihovu samostalnost pri učenju te ih time dodatno motivirati za rad,

Razvoj kurikulumske kulture – provođenjem projekta unaprijedit ćemo područje osobnog i socijalnog razvoja učenika te razviti kurikulum usmjeren na dijete i njegove potrebe i interese,

Poticanje cjeloživotnog učenja – rukovodeći se načelom cjeloživotnog učenja potaknut ćemo profesionalni rast i razvoj razvijanjem novih znanja i vještina, uvođenjem inovacija u učenju i poučavanju te novih vrijednosti u obrazovanju kao i umrežavanje obrazovanja i savjetovanja,

Razvoj europske dimenzije škole i poboljšanje jezičnih kompetencija – uspostavljajući i šireći suradnju sa kolegama iz drugih zemalja obogatit ćemo znanja, vještine i iskustva koja ćemo primjeniti u radu te pridonjeti poboljšanju rada škole.

 

Očekivani ishodi:

Ishodi za učitelje - bolje razumijevanje povezanosti formalnog i neformalnog obrazovanja, bolje općenite i stručne kompetencije, mogućnosti za profesionalno napredovanje uz veću motivaciju i zadovoljstvo poslom, šire razumijevanje praksi, sustava i politika obrazovanja, veća kvaliteta nastave i rada s učenicima, bolje razumijevanje društvene, jezične i kulturološke raznolikosti, poboljšanje jezične kompetencije, povećanje sposobnosti adresiranja potreba osoba u nepovoljnijem položaju i osoba s poteškoćama, povećanje mogućnosti za uvođenje promjena u smislu modernizacije ustanove i međunarodne suradnje.

Ishodi za učenike – pozitivan utjecaj na učenike indirektno kroz poboljšane prakse podučavanja njihovih učitelja odrazit će se na njihove Jjezične i multikulturalne kompetencije, digitalne kompetencije, kompetencije učenja, smisao za inicijativu i poduzetništvo, veće samopouzdanje te bolje razumijevanje europskih projekata i europskih vrijednosti.

Ishodi za Školu - nastavljanje i proširivanje suradnje s europskim školama koje će se odraziti na atraktivnije programe za učenike, veće kvalifikacije nastavnog i nenastavnog osoblja, kvalitetnije procese priznavanja kompetencija stečenih tijekom mobilnosti, aktivnosti korisne i za lokalnu zajednicu.

 

Ana Marinić

 

 

MOBILNOST 1

Erasmus + Dublin  25.02.2018. – 03.03.2018.

Structured Educational Visit to School & Training Seminar in Ireland

„Vjetar u leđa“

Učiteljica povijesti Iva Baraba i učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture Sonja Valerijev boravile su u periodu od 25.02.2018. do 03.03.2018. u Dublinu na seminaru u organiziciji English Matters – a, u sklopu kojeg su imale organizirane posjete osnovnim i srednjim školama, predavanja  o Irskoj kulturi, Irskom edukacijcijskom sustavu, reformama u škosltvu, Irskom sportu i plesu. Također su sudjelovale u „ field projectu“, te su obišle mnoge znamenitosti Dublina. 

Pripremila: Sonja Valerijev mag.cin

 

 

 

MOBILNOST 2

Erasmus + Helsinki  15.04.2018. – 21.04.2018.

Structured Educational Visit to School & Training Seminar in Finland

„Vjetar u leđa“

Od 15.04.2018. do 21.04.2018., psihologica Škole Nada Kegalj i učiteljica talijanskog jezika Roberta Bonassin boravile u Helsinkiju na seminaru u organiziciji udruge English Matters. U sklopu mobilnosti posjetile su osnovne i srednje škole, slušale predavanja o finskoj kulturi, njihovom edukacijskom sustavu i reformama u školstvu. Također, posjetile su znanstveni centar Heureka, grad Porvoo te glavni grad Estonije Tallinn.

 

  

Nada Kegalj, Roberta Bonassin

 

 

MOBILNOST 3

Erasmus +  Reykjavik   22.04.2018. – 28.04.2018.

Structured Educational Visit to School & Training Seminar in Iceland

„Vjetar u leđa“

Učiteljica geografije Ana Marinić boravila je u periodu od 22.04.2018. do 28.04.2018. u Reykjaviku na seminaru u organizaciji English Matters–a. Seminar je uključivao posjet i boravak u tri osnovne škole, predavanja  o edukacijskom sustavu na Islandu te njihovoj povijesti i kulturi kao i terenske projekte (Field projects). Zadatak tijekom seminara bila je i izrada grupne prezentacije koja se diseminirala posljednji dan mobilnosti.

 

Ana Marinić

 

Diseminacija projekta

DISEMINACIJE

  • tijekom lipnja 2018. - Diseminacija na Učiteljskom vijeću OŠ Podmurvice Rijeka
  • 8. lipnja 2018. - Diseminacija na Stručnom skupu psihologa PGŽ i Ličko-senjske županije
  • 28.09.2018. - Diseminacija na Županijskom stručnom vijeću učitelja i nastavnika talijanskog jezika PGŽ i Ličko-senjske županije
  • 24.10.2018. tekst objavljen na web stranici Skole.hr: http://skole.hr/aktualno/vijesti-iz-skola?news_hk=5677&news_id=16950#mod_news
  • 7. studenog 2018. – Diseminacija na Županijskom stručnom vijeću geografa PGŽ
  • 15.11.2018. - tekst objavljen na web stranici Skole.hrhttp://www.skole.hr/aktualno/vijesti-iz-skola?news_hk=5677&news_id=17075#mod_news

Planirano:

  • studeni 2018. - Diseminacija na Županijskom stručnom vijeću učitelja i nastavnika TZK
  • siječanj 2019. - Diseminacija na Županijskom stručnom vijeću učitelja i nastavnika povijesti

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Centar za osobni rast i razvoj "Usudi se misliti"

         školska godina 2015./2016.

2015-1-HR01-KA101-012767

KA1- Mobilnost odgojno-obrazovnih djelatnika u školskom obrazovanju

 

Dragi roditelji i učenici!

Od početka nove nastavne godine započeli smo s radom na novom projektu Centar za osobni rast i razvoj-Usudi se misliti u okviru programa Erasmus+ KA1. Krajem svibnja ove godine Agencija za mobilnost i programe Europske unije izvijestila nas je kako je naš projekt visoko ocijenjen i kako su odobrena financijska sredstva za njegovu provedbu.Time smo potvrdili kako nastavljamo graditi europsku dimenziju Škole i njegovati multikulturalnost, višejezičnost i suradnju. U Školi će u okviru provedbe projekta saživjeti niz aktivnosti koje smo predvidjeli i o  kojima ćemo vas redovito izvještavati na našoj web-stranici. Svi koji to žele mogu nam se priključiti kako bismo do kraja nastavne godine ostvarili sve predviđene ciljeve i još jednom pokazali kako se "sve može kad se male ruke i mozgovi slože".

Sva pitanja i prijedloge možete uputiti projektnom timu kojeg čine: Dubravka Dužević, ravnateljica Škole, Sanja Čop-Barbarić, učiteljica kemije , koordinatorica, Nada Kegalj, psihologica, Roberta  Bonassin, učiteljica talijanskog jezika i  Ana Troskot, učiteljica razredne nastave.

 

O programu Erasmus + KA1

Erasmus+ program je EU-a u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014. ̶ 2020. Svrha je programa Erasmus+ podržati napore država sudionica da učinkovito iskoriste mogućnosti europskog ljudskog i socijalnog kapitala, pritom potvrđujući načelo cjeloživotnog učenja povezivanjem potpore formalnom, neformalnom i informalnom učenju u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Ključna aktivnost 1 podrazumijeva mobilnost školskog osoblja (učitelja i stručnih suradnika) u druge zemlje u svrhu edukacije s ciljem upoznavanja odgojno-obrazovnih sustava i razmjene iskustava.

Ciljevi našeg projekta :

Projekt želimo provesti kako bismo unaprijedili sva područja školskog kurikuluma, osobito osobnog i socijalnog razvoja, upravljanja ljudskim resursima, jezično-komunikacijskog, prirodoslovnog i umjetničkog područja. Kako bismo učitelje i učenike osposobili za kreativno i kritičko mišljenje te vršnjačko učenje želimo u Školi oformiti "Centar za osobni rast i razvoj" u okviru kojeg će djelovati svi učitelji, a za koje će plan i program rada osmisliti učitelji uključeni u projekt.  Program bi nadograđivali tijekom školske godine i uključili ga u kurikulum za šk. god. 2016./2017. Budući da svaka učiteljica i ravnateljica uključena u projekt predstavljaju određeno područje (učiteljica razredne nastave-kreativnost, učiteljica talijanskog jezika- strani jezici, učiteljica biologije i kemije-prirodoslovno područje, psihologica Škole-suradničko učenje i poučavanje, ravnateljica Škole-upravljanje), cilj nam je objediniti stečena znanja i implementirati ih u rad Centra.

Ishodi:

Učenici će moći bolje komunicirati na stranom jeziku, razviti nove metode učenja, kritičkog mišljenja i rješavanja problema, uspostaviti uzročno-posljedične veze, predložiti aktivnosti i mišljenja u svakodnevni rad i poboljšati vršnjačko i suradničko učenje i poučavanje te ostale kompetencije.

Učitelji će moći: poboljšati upravljačke sposobnosti i poboljšati upravljanje ljudskim resursima, uspješnije komunicirati na stranom jeziku, primijeniti nove nastavne metode u redovnoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima, implementirati metode kritičkog i kreativnog načiniti plan održive škole, pratiti vlastiti napredak i uspješno komunicirati.U projektu će sudjelovati svi učenici kroz redovitu nastavu (od 1.-4. razreda, izborni talijanski jezik, biologiju i kemiju), izvannastavne aktivnosti (literarna, dramska skupina, mladi ekolozi, debatni klub), međupredmetno koreliranje i nova kurikulumska područja (održiva škola, vršnjačko učenje i poučavanje učenika i učitelja).

Škola će nastaviti suradnju s europskim školama (Slovenija, Portugal, Turska, Grčka) kroz kontakte koji su ostvareni na stručnim usavršavanjima, eTwinning projektima i job shadowingu.

 

Logo za projekt Centar za osobni rast i razvoj „Usudi se misliti“ u okviru programa Erasmus+ KA1 nacrtali su Antonija Milošević i Borna Janežić (4. b razred). U razradi ideje pomogla im je učiteljica mentorica Ana Troskot. Logo predstavlja sve ono što želimo postići projektom. Intencija je samoga projekta razvijati kreativnost, poticati nove ideje, njegovati multikulturalnost, višejezičnost i toleranciju te projektne ideje ugrađivati u svakodnevni život i rad Škole, što je ovim logom prikazano.

 

Moja škola-održiva škola

Učenici 6. a razreda aktivno su se uključili u naš projekt i marljivo rade na izradi programa aktivnosti za školsku godinu 2016/17. pod nazivom "Moja škola-održiva škola". Učiteljica Ana Troskot s učenicma produženog boravka izradit će slikovnicu s prikazom aktivnosti koju ćemo po završetku projekta predstaviti učenicima, učiteljima i roditeljima. U izradi stihova i programa rada sudjeluju:  Petra Pilipović, Lea Panić, Dominik Matešić, Mia Kovač, Lucija Jadrić, Karlo Kanić, Nika Anić, Kristina Mišurac i Sara Schubert .

Stihove pročitajte u nastavku!

Sanja Čop-Barbarić, koordinatorica

Moja je škola ludnica živa

tu svakog' se dana ponešto zbiva.

Iz kuta vrebaju poruke prave:

ne gazi trave, uništavaš mrave!

Metle se uhvati

i  okoliš preobrati!

Čistoća je bitna

da živa bića ne budu kržljava i sitna!

Prozor  zatvori

dok prostor se grije,

mlaz vode pusti

samo dok je piješ.

Papir nije smeće

spremaj ga u vreće!

Obnovi drveće

što raste u parku

na čistome zraku.

Odvojeno skupljaj plastiku i staklo.

Novine stare što nikom' ne služe

sa škarama i ljepilom rado se druže.

Moj doprinos mali mojoj je školi:

pridruži se našoj eko-patroli!

Smanji ugljični otisak

i recikliranju daj potisak!

Svi želimo zeleno i more plavo

da živimo dugo,sretno i zdravo.

Ugledaj se na Eco-mana

on nikad ne drijema

već smišlja kako

prirodu spasiti i zelenilom ukrasiti!

Što smisli to i čini

pa se i ti o prirodi brini!

Okoliš čuvaj,

pospremi, recikliraj

a za nagradu....

Kamo ćeš na izlet ?

Biraj!

 

 

Mobilnost 1. 

Psihologica škole Nada Kegalj, bila je od 5. do 9. listopada 2015. u Ljubljani na usavršavanju iz područja Komunikacijskih vještina i Peer coachinga. Na Učiteljskom vijeću predstavila je edukaciju iz Projekta Centar za osobni rast i razvoj"Usudi se misliti" u okviru Erasmus+ KA1.

 

"Moja škola-održiva škola"predstavljanje projekta i programa

U sklopu projekta Erasmus+KA1 2015-1-HR01-KA101-012767  pod nazivom  Centar za osobni rast i razvoj "Usudi se misliti" učenici 6a razreda izradili su program "Moja škola-održiva škola" s ciljevima i aktivnostima provedbe za učenike razredne i predmetne nastave. Projekt i program aktivnosti predstavili su na roditeljskom  sastanku 21. siječnja 2016.godine.

 

 

Koordinatorica: Sanja Čop-Barbarić, učiteljica kemije i prirode

 

 

Dvojezična nastava prirode u šestom razredu

U sklopu provedbe projekta Erasmus+ KA1 Centar za osobni rast i razvoj "Usudi se misliti" u kojemu je jedan od ciljeva jačanje jezičnih kompetencija učenika i učitelja, učiteljica prirode održala je sat "Životni uvjeti u moru i kopnenim vodama" u 6a razredu  18. siječnja 2016. na hrvatskom i engleskom jeziku. Učenicima su pripremljeni materijali kako bi lakše pratili nastavu a nakon ponavljanja osnovnih pojmova na hrvatskom jeziku, ostatak sata učenici su usvajali nove riječi na engleskom jeziku i time proširili svoje znanje. Osim novih riječi prepoznavali su točne i netočne tvrdnje i objašnjavali jednostavnije pojmove.

 

Sanja Čop-Barbarić, koordinatorica 

 

Mladi ekolozi predstavljaju projekt

U sklopu projekta Erasmus+KA1 2015-1-HR01-KA101-012767  pod nazivom  Centar za osobni rast i razvoj "Usudi se misliti" učenici 6.a razreda izradili su program "Moja škola-održiva škola" s ciljevima i aktivnostima provedbe za učenike razredne i predmetne nastave i snimili video:

http://www.youtube.com/watch?v=VOx1OdcNis0

 

 

Mobilnost 2.

"Obrazovanje za održivi razvoj" (Education for sustainable development)

Pirej, Grčka  22.-26.veljače 2016.

http://www.youtube.com/watch?v=-ScyKZ_EerM

Sanja Čop-Barbarić, koordinatorica projekta

                     


Slikovnica

Tekst su osmislili učenici 6. a razreda: Petra Pilipović, Lea Panić, Dominik Matešić, Mia Kovač, Lucija Jadrić, Karlo Kanić, Nika Anić, Kristina Mišurac i Sara Schubert

Učiteljica mentorica: Sanja Čop-Barbarić

Za ilustracije su zaslužni učenici produženog boravka 1. a i 1. b razreda:

Dino Beganović, Edona Čakoli, Marta Došen, Mia Dumić, Natali Horvat, Alen Ikanović, Deni Ljubičić, Marko Komadina, Gabriel Matijević, Mihaela Stjepić i Lucija Širola

Učiteljica mentorica: Ana Troskot

Slikovnicu pogledajte ovdje:http://www.youtube.com/watch?v=aHbqbZsMs44

 

Mobilnost 2.

Učiteljica  kemije Sanja Čop-Barbarić održala je prezentaciju i radionicu za učitelje na sjednici UV  s edukacije u Pireju koja je održana 22.-26.veljače 2016.u sklopu provedbe projekta Erasmus+KA1 Centar za osobni rast i razvoj"Usudi se misliti".

 

 

Mobilnost 3.

U sklopu projekta Centar za osobni rast i razvoj "Usudi se misliti" učiteljica talijanskog jezika Roberta Bonassin sudjelovala je u job shadowing aktivnosti. Od 25. do 30. travnja 2016. boravila je u školi M.L.Patrizi (Istituto comprensivo B. Gigli) u talijanskom gradu Recanatiju. Tijekom svog boravka učiteljica je prisustvovala nastavi Talijanskog jezika, Geografije i Francuskog jezika te održala dva sata učenicima sedmog razreda.

     

 

 

                                                                                                              

 

Mobilnost 4.

"Teaching creativity in schools"

Od 8. - 14. svibnja 2016. godine učiteljica Ana Troskot bila je u Ljubljani na mobilnosti i usavršavanju iz područja kreativnosti u okviru Projekta Centar za osobni rast i razvoj „Usudi se misliti“, Erasmus+ KA1. Tema mobilnosti u svrhu učenja za pojedince bila je „Teaching Creativity in Schools“. Osnovni ciljevi ove edukacije bili su pripremanje polaznika za stručno vođenje i organizaciju kreativnih i konstruktivnih radionica u školi tijekom jedne školske godine te razumijevanje okvira i modela kreativnog i konstruktivnog razmišljanja prema metodologiji Edwarda de Bona.

 

 

Mobilnost 3. - Prezentacija

Učiteljica talijanskog jezika Roberta Bonassin održala je prezentaciju i radionicu za učitelje Škole na sjednici 2. lipnja 2016. godine. Na sjednici je govorila o svom boravku u školu B. Gigli u talijanskom gradu Recanatiju.

 

 

Mobilnost 4. - Prezentacija

Učiteljica Ana Troskot održala je prezentaciju i radionicu za učitelje na sjednici UV-a budući da je bila u Ljubljani na mobilnosti i usavršavanju iz područja kreativnosti od 8. - 14. svibnja 2016., a u okviru Projekta Centar za osobni rast i razvoj "Usudi se misliti", Erasmus+ KA1. Tema mobilnosti bila je "Teaching Creativity in Schools".

 

Kalendar
« Travanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


130 godina OŠ PODMURVICE

Promotivni spot:

130 godina OŠ Podmurvice

https://www.youtube.com/watch?v=_0dhw765KLcLinkovi za učenike


Korisne web stranice

Ostali linkovi
preskoči na navigaciju