2015-01-30 13:13:25

MUP u školi i škola u MUP- u

Suradnja MUP-a, Grada i škole

Grad Rijeka u suradnji s PU primorsko-goranske školske 2010./2011. godine započeo s provedbom preventivnog programa „ZAJEDNO VIŠE MOŽEMO“. Pet komponenti programa „ZAJEDNO VIŠE MOŽEMO“ provodi se i  tijekom ove školske 2014./2015. godine, i to: Mogu ako hoću -1 (MAH-1), Mogu ako hoću -2 (MAH-2) , "Prevencija i alternativa 1" (PIA-1)  , "Prevencija i alternativa 2" (PIA-2) te Sajam mogućnosti

 

Pogledajte kako je 4.a razred priveden u policijsku stanicu policijskim automobilom?!

 

 


Osnovna škola Podmurvice Rijeka