2013-09-12 16:17:10

Novi natječaj

Na temelju članka 9. Zakona o Radu (NN149/09) i  čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10-ispravak, 90/11,16/12 i 86/12), Osnovna Škola Podmurvice, dana 11. rujna 2013. godine, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

1. UČITELJA/UČITELJICU RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU (VII. stupanj / MAG)

      - 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta

 

UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pristupnici natječaju prilažu:

-     molbu

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana
  • dokaze o ispunjavanju uvjeta stečene vrste i razine obrazovanja

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Osnovna škola Podmurvice, Podmurvice 6, 51000 Rijeka s naznakom "Za Natječaj".

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj će biti otvoren do 20. rujna 2013. godine.

 


Osnovna škola Podmurvice Rijeka