2013-03-22 06:50:52

Natječaj

Na temelju članka 9. Zakona o Radu (NN149/09) i  čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10-ispravak, 90/11,16/12 i 86/12), Osnovna Škola Podmurvice, dana 22. ožujka 2013. godine, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

  1. STRUČNOG SURADNIKA/CU SOCIJALNOG PEDAGOGA (VII. stupanj / MAG)

      - 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta

UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pristupnici natječaju prilažu:

-     molbu

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana
  • dokaze o ispunjavanju uvjeta stečene vrste i razine obrazovanja

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Osnovna škola Podmurvice, Podmurvice 6, 51000 Rijeka s naznakom "Za Natječaj".

       Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

       Natječaj će biti otvoren do 8. travnja 2013. godine.


Osnovna škola Podmurvice Rijeka