2012-10-05 11:11:57

Svjetski dan učitelja

Svjetski dan učitelja obilježava se svake godine 5. listopada. Taj je dan prigoda da se pokaže da je rad učitelja i nastavnika prepoznat kao jedan od najvažnijih za ukupan razvoj društva te da se kao takav i cijeni. Prigoda je to i za isticanje važnosti rada svih učitelja i nastavnika i njihov utjecaj na razvoj društva u cjelini, te da se naglasi važnost te profesije, ali i samog obrazovanja čiji su oni nositelji, stoga se taj dan obilježava u više od 100 zemalja svijeta, pa tako i u Hrvatskoj.

Na Svjetski dan učitelja Agencija za odgoj i obrazovanje organizirat će u Zagrebu svečanu promociju odgojitelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika koji su napredovali u zvanje mentora i savjetnika. Promociji će nazočiti učiteljica geografije Ana Marinić koja je promovirana u zvanje mentora. Čestitamo!

 

 


Osnovna škola Podmurvice Rijeka