2021-02-11 10:59:08

LiDraNo
I ovogodišnji LiDraNo događa se virtualnim putem.  
Nastupali su : Evita Ljuboja i Mate Mršić, 1.a razred (mentorica Tea Vukić), Stella Marković 3.b razred (mentorica Ana Paljušaj) i Sara Memić 3.b razred (mentorica Željka Milošević).
Unatoč tehničkim poteškoćama, učenici su bili divni!
 
 
 
Na županijsku razinu LiDraNa 2021. odlaze učenici: Mate Mršić, Sara Memić i Stella Marković. Čestitamo!
 

Osnovna škola Podmurvice Rijeka