2020-04-01 12:05:55

Dragi roditelji,

Obavještavamo Vas da je Gradonačelnik Grada Rijeke 27. ožujka 2020. godine donio Zaključak o smanjenju cijene i oslobađanju roditelja od plaćanja usluge programa produženog boravka/cjelodnevno odgojno obrazovnog rada za vrijeme obustave izvođenja nastave i uspostave nastave na daljinu u osnovnim školama u Gradu Rijeci za školsku 2019./2020. godinu.

Predloženi način izračuna mjesečne cijene usluge programa produženog boravka i cjelodnevne odgojno-obrazovnog rada primjenjuje se počevši od mjeseca ožujka 2020. godine do opoziva Odluke Vlade RH i Stožera civilne zaštite RH

Srdačan pozdrav iz Odjela za školstvo!

U privitku ispod teksta dostavljamo predmetni Zaključak Gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA: 023-01/20-04/11-59 URBROJ: 2170/01-15-00-20-190).


Osnovna škola Podmurvice Rijeka