2018-02-15 14:14:51

Mobiusova traka – Mobiusova srca - Valentinovo

  Mobiusova ploha, geometrijska ploha koja ima samo jednu stranu i jedan rub, a nastaje spajanjem dvaju suprotnih vrhova.
Isti znak pronalazimo i na ambalaži, znak za recikliranje.
                         
Razred 6.c  s razrednicom Aidom Marković Kranjčec napravio je romantičnu Mobiusovu traku – Mobiusova srca.


 


Osnovna škola Podmurvice Rijeka