2017-11-28 11:01:29

Odluka

Objavljena je Odluka o izboru ponuđača za višednevnu vanučioničnu nastavu.

Za detalje otvorite sljedeći link:http://os-podmurvice-ri.skole.hr/javni_pozivi


Osnovna škola Podmurvice Rijeka