2017-11-14 09:03:51

Novi natječaj

Klasa:     112-03/17-01/66

Urbroj:   2170-55-02-17-1

Rijeka,   15. studenoga 2017. godine

Na temelju članka 14. i 15. Zakona o radu (NN 93/14) i  čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10–ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, i 7/17.), Osnovna Škola Podmurvice, dana 15. studenoga 2017. godine, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

  1. UČITELJ / UČITELJICA NJEMAČKOG JEZIKA  (VSS)

- 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme, 17 sati ukupnog tjednog radnog vremena   (3 sata i 24 minute dnevno) do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta

 

  1. STRUČNI SURADNIK / STRUČNA SURADNICA SOCIJALNI PEDAGOG  (VSS)

- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta

 

 

UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Pristupnici natječaju prilažu:

-     molbu

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana
  • dokaze o ispunjavanju uvjeta stečene vrste i razine obrazovanja

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

 

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu Osnovna škola Podmurvice, Podmurvice 6, 51000 Rijeka, s naznakom "Za Natječaj".

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

   


Osnovna škola Podmurvice Rijeka