2017-10-18 16:41:32

Obilježavanje Dana jabuka

Tradiciju održavanja Dana jabuka 20. listopada započela je godine 1990. u Londonu organizacija Common Ground s ciljem promicanja njenih zdravstvenih kvaliteta. S vremenom su tradiciju obilježavanja Dana jabuka i drugdje u svijetu prihvatile brojne škole i udruge promičući na taj način važnost jabuke u zdravlju i prehrani ljudi.

Dan jabuka obilježili smo u petak 20. listopada a prikupljene jabuke odnijeli u Dječju bolnicu Kantrida.

 


Osnovna škola Podmurvice Rijeka