2016-12-05 19:42:21

Europa za građane

Uz potporu Europske komisije (program "Europa za građane") organiziran je seminar za hrvatske učitelje pod nazivom Holokaust i genocidi 20.stoljeća u Memorial de la Shoah u Parizu. Sudjelovalo je 18 učitelja i nastavnika.
U sklopu programa potpisan je i sporazum o budućoj međunarodnoj suradnji Agencije za odgoj i obrazovanje i Memorial se la Shoah.


Učiteljica
Iva Baraba
 


Osnovna škola Podmurvice Rijeka