2015-12-22 11:23:00

Božićno novogodišnja priredba

I ove je godine tradicionalno održana Božićno- novogodišnja priredba i prigodni sajam božićnih ukrasa u holu škole.

Uz red plesa, recitacija i dramskih igrokaza vezanih uz blagdanske dane održan je i Božićni kviz o običajima u zemljama čije jezike učimo u našoj školi.


Osnovna škola Podmurvice Rijeka