2015-12-09 08:39:46

Kada nazvati 112?

Državna uprava za zaštitu i spašavanje održala je prezentaciju učenicima 1. i 2. razreda o elementarnim nepogodama, poplavama  i  potresima. Ujedno su pokazali vježbu sa spasilačim psom Tomasom.

 

 


Osnovna škola Podmurvice Rijeka