2015-09-28 07:49:31

Suradničko učenje i poučavanje u nastavi kemije i talijanskog jezika

U tjednu obilježavanja stranih jezika u našoj Školi i provođenja aktivnosti predviđenih projektom Centar za osobni rast i razvoj - Usudi se misliti, učiteljice talijanskog jezika Roberta Bonassin i kemije Sanja Čop-Barbarić pripremile su nastavni sat kemije "Mjere opreza pri izvođenju pokusa" kojega su izvele u četvrtak, 24. rujna u 7.b razredu. Učenicima su pripremljeni materijali kako bi lakše pratili nastavu. Ponovili smo osnovni kemijski pribor i posuđe, naučili nazive osnovnog kemijskog posuđa na talijanskom i engleskom jeziku, prepoznali i pridružili odgovarajući naziv slikama i izveli jednostavne pokuse.  Učenici su bili izrazito motivirani i zainteresirani , a kako nam je bilo pogledajte i zaključite sami.


Osnovna škola Podmurvice Rijeka