2015-06-19 20:54:21

Zaklada "Hrvatska za djecu"


Zaklada "Hrvatska za djecu" osigurala je sredstva za provedbu niza projekata ustanova čiji je osnivač Grad Rijeka te Udruge Oaza, za koje su 18. lipnja 2015 u Salonu Grada Rijeke potpisani ugovori o financiranju. U ovoj i prošloj godini za projekte ustanova i udruga, namijenjenih poboljšanju kvalitete života djece i mladih, Zaklada je izdvojila 1,2 milijuna kuna.
Sredstava se odnose na projekte osnovnih škola Srdoči, Pećine, Nikola Tesla, Kantrida i Podmurvice, Centra za odgoj i obrazovanje, Dječjeg vrtića Rijeka i Dječjeg doma Tić, kao i projekta Udruge OAZA koji se provodi u suradnji s OŠ Škurinje.

Naša škola dobila je ukupno 60.675,04 kn za tri programa – "Uvježbavanje održavanja pažnje sustavom učenja Play Attention", "Edukacijska rehabilitacija učenika s teškoćama u ponašanju i učenju kroz terapijsko stvaralačku aktivnost sviranja afričkih bubnjeva" te "MOZA(I)K: Učiti naučiti".


Osnovna škola Podmurvice Rijeka