2015-05-11 12:53:00

I Europa slavi rođendan

Dan Europe – 9. svibnja obilježili smo i proslavili  fotografiranjem na školskom igralištu  za milenijsku fotografiju dva međunarodna projekta:

1."Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav " u sklopu IPA IV. komponente  -  Razvoj ljudskih potencijala  - Dopunski hrvatski jezik za djecu strance.  Obukli smo se u iste majice sa znakom projekta i složili u kraticu IPA – što znači integrirani pretprisutni fond EU.

2. Učiteljica talijanskog jezika Roberta Bonassin organizirala je party za 10 godina postojanja e Twinninga. E-twinnningaši su bacali balone u zrak te nakon toga pojeli rođendansku tortu. Čestitamo svima!

 


Osnovna škola Podmurvice Rijeka