2015-04-30 13:16:58

Gost predavač - Miljenko Smokvina

   Danas nas je posjetio djed naše učenice Tee Jokić -  Miljenko Smokvina, dipl. ekonomist koji se u slobodno vrijeme bavi industrijskom baštinom i poviješću našega Grada Rijeke.

Za treće razrede održao je zanimljivo Power point predavanje "Rijeka od najstarijih vremena do danas", a za četvrte razrede "Riječani i njihov grad".

Učiteljice Tea Vukić, Denis Pilepić, Biljana Grbić i Tamara Juretić podržale su takvo izvođenje nastave koje se u potpunosti uklapa u plan i program i potiče motivaciju učenika za povijesne teme.

 


Osnovna škola Podmurvice Rijeka