preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Vremenska prognoza

Brojač posjeta
Ispis statistike od 3. 11. 2011.

Ukupno: 455000
Ovaj mjesec: 3534
Ovaj tjedan: 654
Danas: 83
Erasmus + KA1

                  

 

Centar za osobni rast i razvoj: Biti drugačiji!

  Školska godina 2020./2021.

  KA1- Mobilnost odgojno-obrazovnih djelatnika u školskom obrazovanju

 

Agencija za mobilnost i programe EU na temelju Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. g. za program  Erasmus+, Ključnu aktivnost 1 u području odgoja i općeg obrazovanja, rok  11.02.2020. godine, prihvatila je naš projektni prijedlog.

Erasmus + KA1

Erasmus+ program je Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014. ̶ 2020. Svrha je programa Erasmus+ podržati napore država sudionica da učinkovito iskoriste mogućnosti europskog ljudskog i socijalnog kapitala, pritom potvrđujući načelo cjeloživotnog učenja povezivanjem potpore formalnom, neformalnom i informalnom učenju u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Ključna aktivnost 1 (KA1) namijenjena je ostvarivanju mobilnosti zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova u svrhu usavršavanja znanja, vještina i kompetencija potrebnih za obavljanje posla u svojim matičnim ustanovama.

 

Centar za osobni rast i razvoj – Biti drugačiji!

Web mjesto: Centar za osobni rast i razvoj: Biti drugačiji! (@Centar_za_osobni_rast_i_razvoj_Biti_drugaciji) - Wakelet

 

Ovim projektom Škola nastavlja s Centrom za osobni rast i razvoj kao nadogradnjom prethodnih Erasmus+KA1 projekata (Usudi se misliti, Vjetar u leđa).

Predviđeno trajanje projekta je 16 mjeseci s datumom početka 1. srpnja 2020.

Financijska potpora: 18.197,00 EUR.

Mobilnosti uključuju strukturirane tečajeve (6), job shadowing (1) i teaching assignment (1).

Projektni tim: Iva Baraba - učiteljica povijesti, Roberta Bonassin - učiteljica talijanskog jezika, Loredana Jakominić - ravnateljica, Nada Kegalj – psihologica, Ana Marinić – učiteljica geografije, Sonja Valerijev – učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture, Iva Vukić Antić -  socijalna pedagogica.

Kratki opis projekta: Projekt je usmjeren na rad s darovitim učenicima te učenicima s iznad prosječnim sposobnostima. Naglasak projekta je na učenicima koja su neprimjetna, stidljiva, tiha i povučena s ciljem povećanja dugoročne motivacije za učenje te povećanja samopoštovanja darovitih učenika i učenika s iznad prosječnim sposobnostima.

Ciljevi projekta:
1. Razraditi program rada s darovitim učenicima i učenicima s iznad prosječnim sposobnostima za za sva nastavna područja, školske aktivnosti te podrška učiteljima u osmišljavanju i provedbi Kurikuluma,
2. Uvesti mentorski rad s učenikom (rad sa stručnjakom određene specijalnosti)u prirodoslovnom, STEM, umjetničkom i humanističkom području (individualno ili u grupama),
3. Formirati vršnjačke i volonterske aktivnosti u svrhu postizanja da učenici prihvate sebe i druge te budu usmjereni na probleme kao izazove.

Očekivani ishodi:

1. Razvoj novih metoda učenja i poučavanja darovitih učenika i učenika s iznad prosječnim sposobnostima,
2. Razvoj kurikulumske kulture,
3. Razvoj europske dimenzije škole.

Učitelji će poboljšati metode poučavanja, primijeniti nove nastavne metode, implementirati metode kritičkog mišljenja u svakodnevni rad. Učenici će poboljšati strategije učenja, razviti metode kritičkog, kreativnog i divergentnog mišljenja. Edukacijom za građanina Europe razvijat ćemo toleranciju i prihvaćanje svih različitosti. Škola i Centar postat će prepoznatljivi po obrazovanju darovitih učenika i skrbi za njih. Centar za osobni rast i razvoj bit će nositelj ideje da škola dobije naziv Europskog talent pointa.

 

Project summary:

/upload/os-podmurvice-ri/images/static3/1068/File/Centre%20for%20personal%20growth%20and%20development_%20To%20be%20different_Project%20summary.pdf

 

Ana Marinić, voditeljica projekta

Mobilnost 1.

U mjesecu kolovozu, 2021.g. održana je mobilnost pod pokroviteljstvom organizacije Anatolia Education (Barcelona) gdje je učiteljica Iva Baraba sudjelovala na edukaciji „Gifted child“. Edukacija je trening stručnog osposobljavanja djelatnika obrazovnih institucija koji su uključeni u projekte rada s darovitim učenicima.

Projekt je  usmjeren na rad s darovitim učenicima te učenicima s iznad prosječnim sposobnostima. Naglasak projekta je na učenicima koja su neprimjetna, stidljiva, tiha i povučena s ciljem povećanja dugoročne motivacije za učenje te povećanja samopoštovanja darovitih učenika i učenika s iznad prosječnim sposobnostima. Ovim projektom Škola nastavlja s Centrom za osobni rast i razvoj kao nadogradnjom prethodnih Erasmus+KA1 projekata (Usudi se misliti, Vjetar u leđa).

Učiteljica Iva Baraba održala je predavanje na sjednici Učiteljskog vijeća i kolegama prenijela nova znanja, iskustva i dojmove.

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Centar za osobni rast i razvoj "Vjetar u leđa"

  školska godina 2017./2018.

  KA1- Mobilnost odgojno-obrazovnih djelatnika u školskom obrazovanju

Od početka ove nastavne godine započeli smo s radom na novom projektu Centar za osobni rast i razvoj - Vjetar u leđa u okviru programa Erasmus+ KA1.

Erasmus + KA1

Erasmus+ program je Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014. ̶ 2020. Svrha je programa Erasmus+ podržati napore država sudionica da učinkovito iskoriste mogućnosti europskog ljudskog i socijalnog kapitala, pritom potvrđujući načelo cjeloživotnog učenja povezivanjem potpore formalnom, neformalnom i informalnom učenju u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Ključna aktivnost 1 (KA1) namijenjena je ostvarivanju mobilnosti zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova u svrhu usavršavanja znanja, vještina i kompetencija potrebnih za obavljanje posla u svojim matičnim ustanovama.

 

Centar za osobni rast i razvoj – Vjetar u leđa

Potaknuti odličnim rezultatima i uspješno realiziranim ciljevima projekta Usudi se misliti provedenog 2015./2016. godine u kojem je osnovan Centar za osobni rast i razvoj, projektom Vjetar u leđa radimo na nastavku i proširenju dodajući mu nove dimenzije i učitelje. Time nastavljamo graditi europsku dimenziju Škole i njegovati multikulturalnost, višejezičnost i suradnju.

Trajanje projekta: 1.9.2017. – 31.8.2018.

Financijska potpora: 86.887,50 kn.

Mobilnost uključuje upoznavanje odgojno-obrazovnog sustava u zemljama: Finska, Irska, Island.

Projektni tim: Iva Baraba - učiteljica povijesti, Ana Marinić – učiteljica geografije, Roberta Bonassin – učiteljica talijanskog jezika, Sonja Valerijev – učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture, Nada Kegalj – psihologica.

 

Ciljevi projekta:

Razvoj metoda učenja i poučavanja – mijenjanjem načina rada i uvođenjem novih strategija potaknut ćemo aktivnije sudjelovanje učenika i njihovu samostalnost pri učenju te ih time dodatno motivirati za rad,

Razvoj kurikulumske kulture – provođenjem projekta unaprijedit ćemo područje osobnog i socijalnog razvoja učenika te razviti kurikulum usmjeren na dijete i njegove potrebe i interese,

Poticanje cjeloživotnog učenja – rukovodeći se načelom cjeloživotnog učenja potaknut ćemo profesionalni rast i razvoj razvijanjem novih znanja i vještina, uvođenjem inovacija u učenju i poučavanju te novih vrijednosti u obrazovanju kao i umrežavanje obrazovanja i savjetovanja,

Razvoj europske dimenzije škole i poboljšanje jezičnih kompetencija – uspostavljajući i šireći suradnju sa kolegama iz drugih zemalja obogatit ćemo znanja, vještine i iskustva koja ćemo primjeniti u radu te pridonjeti poboljšanju rada škole.

 

Očekivani ishodi:

Ishodi za učitelje - bolje razumijevanje povezanosti formalnog i neformalnog obrazovanja, bolje općenite i stručne kompetencije, mogućnosti za profesionalno napredovanje uz veću motivaciju i zadovoljstvo poslom, šire razumijevanje praksi, sustava i politika obrazovanja, veća kvaliteta nastave i rada s učenicima, bolje razumijevanje društvene, jezične i kulturološke raznolikosti, poboljšanje jezične kompetencije, povećanje sposobnosti adresiranja potreba osoba u nepovoljnijem položaju i osoba s poteškoćama, povećanje mogućnosti za uvođenje promjena u smislu modernizacije ustanove i međunarodne suradnje.

Ishodi za učenike – pozitivan utjecaj na učenike indirektno kroz poboljšane prakse podučavanja njihovih učitelja odrazit će se na njihove Jjezične i multikulturalne kompetencije, digitalne kompetencije, kompetencije učenja, smisao za inicijativu i poduzetništvo, veće samopouzdanje te bolje razumijevanje europskih projekata i europskih vrijednosti.

Ishodi za Školu - nastavljanje i proširivanje suradnje s europskim školama koje će se odraziti na atraktivnije programe za učenike, veće kvalifikacije nastavnog i nenastavnog osoblja, kvalitetnije procese priznavanja kompetencija stečenih tijekom mobilnosti, aktivnosti korisne i za lokalnu zajednicu.

 

Ana Marinić

 

 

MOBILNOST 1

Erasmus + Dublin  25.02.2018. – 03.03.2018.

Structured Educational Visit to School & Training Seminar in Ireland

„Vjetar u leđa“

Učiteljica povijesti Iva Baraba i učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture Sonja Valerijev boravile su u periodu od 25.02.2018. do 03.03.2018. u Dublinu na seminaru u organiziciji English Matters – a, u sklopu kojeg su imale organizirane posjete osnovnim i srednjim školama, predavanja  o Irskoj kulturi, Irskom edukacijcijskom sustavu, reformama u škosltvu, Irskom sportu i plesu. Također su sudjelovale u „ field projectu“, te su obišle mnoge znamenitosti Dublina. 

Pripremila: Sonja Valerijev mag.cin

 

 

 

MOBILNOST 2

Erasmus + Helsinki  15.04.2018. – 21.04.2018.

Structured Educational Visit to School & Training Seminar in Finland

„Vjetar u leđa“

Od 15.04.2018. do 21.04.2018., psihologica Škole Nada Kegalj i učiteljica talijanskog jezika Roberta Bonassin boravile u Helsinkiju na seminaru u organiziciji udruge English Matters. U sklopu mobilnosti posjetile su osnovne i srednje škole, slušale predavanja o finskoj kulturi, njihovom edukacijskom sustavu i reformama u školstvu. Također, posjetile su znanstveni centar Heureka, grad Porvoo te glavni grad Estonije Tallinn.

 

  

Nada Kegalj, Roberta Bonassin

 

 

MOBILNOST 3

Erasmus +  Reykjavik   22.04.2018. – 28.04.2018.

Structured Educational Visit to School & Training Seminar in Iceland

„Vjetar u leđa“

Učiteljica geografije Ana Marinić boravila je u periodu od 22.04.2018. do 28.04.2018. u Reykjaviku na seminaru u organizaciji English Matters–a. Seminar je uključivao posjet i boravak u tri osnovne škole, predavanja  o edukacijskom sustavu na Islandu te njihovoj povijesti i kulturi kao i terenske projekte (Field projects). Zadatak tijekom seminara bila je i izrada grupne prezentacije koja se diseminirala posljednji dan mobilnosti.

 

Ana Marinić

 

Diseminacija projekta

DISEMINACIJE

  • tijekom lipnja 2018. - Diseminacija na Učiteljskom vijeću OŠ Podmurvice Rijeka
  • 8. lipnja 2018. - Diseminacija na Stručnom skupu psihologa PGŽ i Ličko-senjske županije
  • 28.09.2018. - Diseminacija na Županijskom stručnom vijeću učitelja i nastavnika talijanskog jezika PGŽ i Ličko-senjske županije
  • 24.10.2018. tekst objavljen na web stranici Skole.hr: http://skole.hr/aktualno/vijesti-iz-skola?news_hk=5677&news_id=16950#mod_news
  • 7. studenog 2018. – Diseminacija na Županijskom stručnom vijeću geografa PGŽ
  • 15.11.2018. - tekst objavljen na web stranici Skole.hrhttp://www.skole.hr/aktualno/vijesti-iz-skola?news_hk=5677&news_id=17075#mod_news

Planirano:

  • studeni 2018. - Diseminacija na Županijskom stručnom vijeću učitelja i nastavnika TZK
  • siječanj 2019. - Diseminacija na Županijskom stručnom vijeću učitelja i nastavnika povijesti

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Centar za osobni rast i razvoj "Usudi se misliti"

         školska godina 2015./2016.

2015-1-HR01-KA101-012767

KA1- Mobilnost odgojno-obrazovnih djelatnika u školskom obrazovanju

 

Dragi roditelji i učenici!

Od početka nove nastavne godine započeli smo s radom na novom projektu Centar za osobni rast i razvoj-Usudi se misliti u okviru programa Erasmus+ KA1. Krajem svibnja ove godine Agencija za mobilnost i programe Europske unije izvijestila nas je kako je naš projekt visoko ocijenjen i kako su odobrena financijska sredstva za njegovu provedbu.Time smo potvrdili kako nastavljamo graditi europsku dimenziju Škole i njegovati multikulturalnost, višejezičnost i suradnju. U Školi će u okviru provedbe projekta saživjeti niz aktivnosti koje smo predvidjeli i o  kojima ćemo vas redovito izvještavati na našoj web-stranici. Svi koji to žele mogu nam se priključiti kako bismo do kraja nastavne godine ostvarili sve predviđene ciljeve i još jednom pokazali kako se "sve može kad se male ruke i mozgovi slože".

Sva pitanja i prijedloge možete uputiti projektnom timu kojeg čine: Dubravka Dužević, ravnateljica Škole, Sanja Čop-Barbarić, učiteljica kemije , koordinatorica, Nada Kegalj, psihologica, Roberta  Bonassin, učiteljica talijanskog jezika i  Ana Troskot, učiteljica razredne nastave.

 

O programu Erasmus + KA1

Erasmus+ program je EU-a u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014. ̶ 2020. Svrha je programa Erasmus+ podržati napore država sudionica da učinkovito iskoriste mogućnosti europskog ljudskog i socijalnog kapitala, pritom potvrđujući načelo cjeloživotnog učenja povezivanjem potpore formalnom, neformalnom i informalnom učenju u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Ključna aktivnost 1 podrazumijeva mobilnost školskog osoblja (učitelja i stručnih suradnika) u druge zemlje u svrhu edukacije s ciljem upoznavanja odgojno-obrazovnih sustava i razmjene iskustava.

Ciljevi našeg projekta :

Projekt želimo provesti kako bismo unaprijedili sva područja školskog kurikuluma, osobito osobnog i socijalnog razvoja, upravljanja ljudskim resursima, jezično-komunikacijskog, prirodoslovnog i umjetničkog područja. Kako bismo učitelje i učenike osposobili za kreativno i kritičko mišljenje te vršnjačko učenje želimo u Školi oformiti "Centar za osobni rast i razvoj" u okviru kojeg će djelovati svi učitelji, a za koje će plan i program rada osmisliti učitelji uključeni u projekt.  Program bi nadograđivali tijekom školske godine i uključili ga u kurikulum za šk. god. 2016./2017. Budući da svaka učiteljica i ravnateljica uključena u projekt predstavljaju određeno područje (učiteljica razredne nastave-kreativnost, učiteljica talijanskog jezika- strani jezici, učiteljica biologije i kemije-prirodoslovno područje, psihologica Škole-suradničko učenje i poučavanje, ravnateljica Škole-upravljanje), cilj nam je objediniti stečena znanja i implementirati ih u rad Centra.

Ishodi:

Učenici će moći bolje komunicirati na stranom jeziku, razviti nove metode učenja, kritičkog mišljenja i rješavanja problema, uspostaviti uzročno-posljedične veze, predložiti aktivnosti i mišljenja u svakodnevni rad i poboljšati vršnjačko i suradničko učenje i poučavanje te ostale kompetencije.

Učitelji će moći: poboljšati upravljačke sposobnosti i poboljšati upravljanje ljudskim resursima, uspješnije komunicirati na stranom jeziku, primijeniti nove nastavne metode u redovnoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima, implementirati metode kritičkog i kreativnog načiniti plan održive škole, pratiti vlastiti napredak i uspješno komunicirati.U projektu će sudjelovati svi učenici kroz redovitu nastavu (od 1.-4. razreda, izborni talijanski jezik, biologiju i kemiju), izvannastavne aktivnosti (literarna, dramska skupina, mladi ekolozi, debatni klub), međupredmetno koreliranje i nova kurikulumska područja (održiva škola, vršnjačko učenje i poučavanje učenika i učitelja).

Škola će nastaviti suradnju s europskim školama (Slovenija, Portugal, Turska, Grčka) kroz kontakte koji su ostvareni na stručnim usavršavanjima, eTwinning projektima i job shadowingu.

 

Logo za projekt Centar za osobni rast i razvoj „Usudi se misliti“ u okviru programa Erasmus+ KA1 nacrtali su Antonija Milošević i Borna Janežić (4. b razred). U razradi ideje pomogla im je učiteljica mentorica Ana Troskot. Logo predstavlja sve ono što želimo postići projektom. Intencija je samoga projekta razvijati kreativnost, poticati nove ideje, njegovati multikulturalnost, višejezičnost i toleranciju te projektne ideje ugrađivati u svakodnevni život i rad Škole, što je ovim logom prikazano.

 

Moja škola-održiva škola

Učenici 6. a razreda aktivno su se uključili u naš projekt i marljivo rade na izradi programa aktivnosti za školsku godinu 2016/17. pod nazivom "Moja škola-održiva škola". Učiteljica Ana Troskot s učenicma produženog boravka izradit će slikovnicu s prikazom aktivnosti koju ćemo po završetku projekta predstaviti učenicima, učiteljima i roditeljima. U izradi stihova i programa rada sudjeluju:  Petra Pilipović, Lea Panić, Dominik Matešić, Mia Kovač, Lucija Jadrić, Karlo Kanić, Nika Anić, Kristina Mišurac i Sara Schubert .

Stihove pročitajte u nastavku!

Sanja Čop-Barbarić, koordinatorica

Moja je škola ludnica živa

tu svakog' se dana ponešto zbiva.

Iz kuta vrebaju poruke prave:

ne gazi trave, uništavaš mrave!

Metle se uhvati

i  okoliš preobrati!

Čistoća je bitna

da živa bića ne budu kržljava i sitna!

Prozor  zatvori

dok prostor se grije,

mlaz vode pusti

samo dok je piješ.

Papir nije smeće

spremaj ga u vreće!

Obnovi drveće

što raste u parku

na čistome zraku.

Odvojeno skupljaj plastiku i staklo.

Novine stare što nikom' ne služe

sa škarama i ljepilom rado se druže.

Moj doprinos mali mojoj je školi:

pridruži se našoj eko-patroli!

Smanji ugljični otisak

i recikliranju daj potisak!

Svi želimo zeleno i more plavo

da živimo dugo,sretno i zdravo.

Ugledaj se na Eco-mana

on nikad ne drijema

već smišlja kako

prirodu spasiti i zelenilom ukrasiti!

Što smisli to i čini

pa se i ti o prirodi brini!

Okoliš čuvaj,

pospremi, recikliraj

a za nagradu....

Kamo ćeš na izlet ?

Biraj!

 

 

Mobilnost 1. 

Psihologica škole Nada Kegalj, bila je od 5. do 9. listopada 2015. u Ljubljani na usavršavanju iz područja Komunikacijskih vještina i Peer coachinga. Na Učiteljskom vijeću predstavila je edukaciju iz Projekta Centar za osobni rast i razvoj"Usudi se misliti" u okviru Erasmus+ KA1.

 

"Moja škola-održiva škola"predstavljanje projekta i programa

U sklopu projekta Erasmus+KA1 2015-1-HR01-KA101-012767  pod nazivom  Centar za osobni rast i razvoj "Usudi se misliti" učenici 6a razreda izradili su program "Moja škola-održiva škola" s ciljevima i aktivnostima provedbe za učenike razredne i predmetne nastave. Projekt i program aktivnosti predstavili su na roditeljskom  sastanku 21. siječnja 2016.godine.

 

 

Koordinatorica: Sanja Čop-Barbarić, učiteljica kemije i prirode

 

 

Dvojezična nastava prirode u šestom razredu

U sklopu provedbe projekta Erasmus+ KA1 Centar za osobni rast i razvoj "Usudi se misliti" u kojemu je jedan od ciljeva jačanje jezičnih kompetencija učenika i učitelja, učiteljica prirode održala je sat "Životni uvjeti u moru i kopnenim vodama" u 6a razredu  18. siječnja 2016. na hrvatskom i engleskom jeziku. Učenicima su pripremljeni materijali kako bi lakše pratili nastavu a nakon ponavljanja osnovnih pojmova na hrvatskom jeziku, ostatak sata učenici su usvajali nove riječi na engleskom jeziku i time proširili svoje znanje. Osim novih riječi prepoznavali su točne i netočne tvrdnje i objašnjavali jednostavnije pojmove.

 

Sanja Čop-Barbarić, koordinatorica 

 

Mladi ekolozi predstavljaju projekt

U sklopu projekta Erasmus+KA1 2015-1-HR01-KA101-012767  pod nazivom  Centar za osobni rast i razvoj "Usudi se misliti" učenici 6.a razreda izradili su program "Moja škola-održiva škola" s ciljevima i aktivnostima provedbe za učenike razredne i predmetne nastave i snimili video:

http://www.youtube.com/watch?v=VOx1OdcNis0

 

 

Mobilnost 2.

"Obrazovanje za održivi razvoj" (Education for sustainable development)

Pirej, Grčka  22.-26.veljače 2016.

http://www.youtube.com/watch?v=-ScyKZ_EerM

Sanja Čop-Barbarić, koordinatorica projekta

                     


Slikovnica

Tekst su osmislili učenici 6. a razreda: Petra Pilipović, Lea Panić, Dominik Matešić, Mia Kovač, Lucija Jadrić, Karlo Kanić, Nika Anić, Kristina Mišurac i Sara Schubert

Učiteljica mentorica: Sanja Čop-Barbarić

Za ilustracije su zaslužni učenici produženog boravka 1. a i 1. b razreda:

Dino Beganović, Edona Čakoli, Marta Došen, Mia Dumić, Natali Horvat, Alen Ikanović, Deni Ljubičić, Marko Komadina, Gabriel Matijević, Mihaela Stjepić i Lucija Širola

Učiteljica mentorica: Ana Troskot

Slikovnicu pogledajte ovdje:http://www.youtube.com/watch?v=aHbqbZsMs44

 

Mobilnost 2.

Učiteljica  kemije Sanja Čop-Barbarić održala je prezentaciju i radionicu za učitelje na sjednici UV  s edukacije u Pireju koja je održana 22.-26.veljače 2016.u sklopu provedbe projekta Erasmus+KA1 Centar za osobni rast i razvoj"Usudi se misliti".

 

 

Mobilnost 3.

U sklopu projekta Centar za osobni rast i razvoj "Usudi se misliti" učiteljica talijanskog jezika Roberta Bonassin sudjelovala je u job shadowing aktivnosti. Od 25. do 30. travnja 2016. boravila je u školi M.L.Patrizi (Istituto comprensivo B. Gigli) u talijanskom gradu Recanatiju. Tijekom svog boravka učiteljica je prisustvovala nastavi Talijanskog jezika, Geografije i Francuskog jezika te održala dva sata učenicima sedmog razreda.

     

 

 

                                                                                                              

 

Mobilnost 4.

"Teaching creativity in schools"

Od 8. - 14. svibnja 2016. godine učiteljica Ana Troskot bila je u Ljubljani na mobilnosti i usavršavanju iz područja kreativnosti u okviru Projekta Centar za osobni rast i razvoj „Usudi se misliti“, Erasmus+ KA1. Tema mobilnosti u svrhu učenja za pojedince bila je „Teaching Creativity in Schools“. Osnovni ciljevi ove edukacije bili su pripremanje polaznika za stručno vođenje i organizaciju kreativnih i konstruktivnih radionica u školi tijekom jedne školske godine te razumijevanje okvira i modela kreativnog i konstruktivnog razmišljanja prema metodologiji Edwarda de Bona.

 

 

Mobilnost 3. - Prezentacija

Učiteljica talijanskog jezika Roberta Bonassin održala je prezentaciju i radionicu za učitelje Škole na sjednici 2. lipnja 2016. godine. Na sjednici je govorila o svom boravku u školu B. Gigli u talijanskom gradu Recanatiju.

 

 

Mobilnost 4. - Prezentacija

Učiteljica Ana Troskot održala je prezentaciju i radionicu za učitelje na sjednici UV-a budući da je bila u Ljubljani na mobilnosti i usavršavanju iz područja kreativnosti od 8. - 14. svibnja 2016., a u okviru Projekta Centar za osobni rast i razvoj "Usudi se misliti", Erasmus+ KA1. Tema mobilnosti bila je "Teaching Creativity in Schools".

 

Kalendar
« Kolovoz 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji


130 godina OŠ PODMURVICE

Promotivni spot:

130 godina OŠ Podmurvice

https://www.youtube.com/watch?v=_0dhw765KLcLinkovi za učenike


Korisne web stranice

Ostali linkovi
preskoči na navigaciju